ROT-avdrag

Om du är en privatperson rekommenderar jag dig att använda ROT-avdraget, som är en skattefinansierad reform som ger dig rätt att dra av en viss del av arbetskostnaden vid anlitandet av ett företag likt mitt, Oskar mur o puts. I skrivande stund har du som privatperson möjlighet att dra av 30 procent av arbetskostnaden via ROT-avdraget. Jag berättar gärna mera om ROT-avdraget om du vill ha mer information kring detta. Hör av dig till mig i sådana fall.